Sütiket (cookie) használunk, hogy megkönnyítsük webáruházunk használatát az idelátogatóknak. Az „OK” gombra kattintva elfogadja a preferenciális, statisztikai és marketing sütik használatát számunkra és partnereink számára. A weboldal működőképességének fenntartása érdekében funkcionális sütiket is használunk. A sütikel kapcsolatos részletes információkért és beállításokért kérjük, kattints ide!

Mari néni és a dunyha

2023.01.16.

Mari néni és a dunyha

Mari néni egy este a dunyha alatt dideregve megelégelte, hogy a szobában mindig hideg van, hiába fűt a kis kályhával, az kialszik akkor hideg lesz.

Mari néni és a dunyha (szigetelés belülről)

Mari néni egy este a dunyha alatt dideregve megelégelte, hogy a szobában mindig hideg van, hiába fűt a kis kályhával, az kialszik akkor hideg lesz. A dunyha jó meleg, de olyan nehéz alatta megfordulni, Mari néni sajgó porcikáinak kényelmesebb lenne, ha elég volna egy paplan is. 

Mari néni addig gondolkozott, hogy kitalálta, ha a dunyha alatt meleg van, mi lenne, ha nem magára tenné, hanem felszögelné a falra. Akkor a kályha melege a szobában maradna. Na, fogta is a dunyhát, meg az összes vánkost, és elkezdte felszegelni azokat a kis szobája falára. No, de hát az ablakot, azt csak nem fedheti be vele, na meg az ajtót sem. Sebaj, azért a falakat alaposan letakarja. 

Mikor aztán végzett, szépen befűtött a kályhába, felmelegítette a kis szobácskát. Hát érezte is, hogy jó meleg van, és mintha nem is hűlne ki annyira hajnalra, mint annak előtte. 

Teltek múltak a napok, Mari néni érzi ám, hogy mindig köhögnie kell:

–Mi a csuda?! – gondolta. – Csak nem fáztam meg mégis?

Elgondolkodva kinéz az ablakon a tyúkokra, aztán látja ám, hogy az ablakfülke csupa-csupa penész. Burjánzik, virágzik a szürke meg a zöld penész a falon, a fán. Bekúszik a dunyha alá is. 

Mari néni kétségbeesve elkezdte leszedni a falról a dunyhát, meg a vánkosokat. Közben így korholta saját magát:

–Jaj Mari néni, mit tettél?! Éppen csak vége a télnek, máris tönkretetted a jó kis száraz otthonodat! Ejnye!

Leszedte az összeset és látja, hogy mindenhol penész lakozik. Nem csak a falon ám! A dunyha meg a vánkosok is, mindbe beette a penész magát. Jaj, lehet kidobni az összeset! Jaj, lehet elégetni mindet!

Mari néni nem értette hol a hiba, elmesélte a templomban a mise után a falu népének, hogy mi történt vele. Meghallotta azt egy mesterember, oda is ment Mari nénihez, hogy elbeszélgessen vele. 

–Ide hallgasson néném! – kezdte a mesterember. – Osztan tudja-é, hogy mi vót a baj?

–Honnan tudnám fiam, hát a rosseb se tudja! – panaszkodott Mari néni.

–Na, megmondom én magának öreganyám! Jól figyeljen rám! Leheljen egyet ide, ni!

Marinéni lehelt, mint a gőzmozdony.

–Látja-é a leheletét?

–Látom fiam. 

–Na, mondom én magának, hogy az a lehelet az ott van akkor is, amikor nem látja! Oszt hiába vót száraz a maga szobája, ha közbe’ meg odalehelt mindenüvé. Na!

–Jaj fiam, hát ettől lett penészes a falam? Hát akkor leheltem én annakelőtte is. – kérdezte Mari néni.

–Ettül is. Meg attul is, hogy a dunyha magába szítta. Oszt az ablakon is meg az ajtón is biza’ bemént a hideg. Látta a hideg, hogy a dunyha mögött van a többi, osztan csatlakozott ü es hozzájok! 

–Hogymég! – csodálkozott Mari néni. – Akkor most hogyan hozzam rendbe ezt fiam, azt meg tudod mondani nekem?

–Na, Mari néném, akkor most hallgasson ide! Nem sok idő telt még el, ha mán leszedte a dunyhákat a falról, akkor csináljon hamulúgot, mossa át a falat véle mindenütt, ahol penészes. Szellőztessen éjjel és nappal is. Fűtsön közben, de ne főzzön ám bent. Főzzön kint a tűzön, vagy a sparheltet vitesse ki a verandára. Aztán ha rendbegyütt a fal, reménykedjen erőssen, hogy a penész nem ette be magát a vályogba egészen. Mert akkor biza’ újra elő fog gyünni. 

Mari néni így is tett. Időben elcsípte a bajt a mesterember segítségével, a penész nem jött elő többé.

Így történt, hogy Mari néni leszármazottai már tudták, hogy ha hőszigetelést szeretnének, akkor a hoszigetelesplaza.hu oldalról kell rendelni, ahol – minden bajt megelőzendő – szakszerű tanácsokkal is ellátják őket. Ezért sosem fognak úgy járni, mint Mari néni. 

ODg5NjRm